กรุงเทพ-สงขลา(สายเก่า)

ศรีสยามทัวร์ . กรุงเทพ-สงขลา(สายเก่า)

ศรีสยามทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ-สงขลา(สายเก่า) ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
 • จุดจอด อ.บ้านส้อง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอดสามแยกสวนผัก
 • จุดจอดบ้านบ่อล้อ
 • จุดจอด อ.หัวไทร
 • จุดจอดสี่แยกรับแพรก อ.ระโนด
 • เจดีย์งาม
 • จุดจอด อ.สทิงพระ
 • จุดจอด ต.ม่วงงาม
 • สิงหนคร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่