กรุงเทพ-หาดใหญ่

ศรีสยามทัวร์ . กรุงเทพ-หาดใหญ่

ศรีสยามทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ-หาดใหญ่ ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

 • กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่)
 • จุดจอด สมุทรสงคราม
 • จุดจอดเพชรบุรี
 • จุดจอดประจวบคีรีขันธ์
 • จุดจอดปราณบุรี
 • จุดจอดสี่แยกกุยบุรี
 • จุดจอด อ.บ้านส้อง
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง
 • จุดจอด บ.นาเดิม
 • จุดจอดสามแยกสวนผัก
 • จุดจอดควนหนองหงษ์
 • จุดจอดป่าพยอม
 • จุดจอดโพธิ์ทอง
 • จุดจอดบ้านไม้เสียบ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง
 • จุดจอด อ.เขาชัยสน
 • จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)
 • จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่